آیا میدانید نمایشگاه دقیقا یعنی چه و چه ویژگی هایی باید داشته یاشد؟

نمایشگاه در حقیقت یک رویداد (ایونت) بزرگ است که باید مشخصات زیر را داشته باشد:

 

۱-افراد در قالب سازمان و شرکت و کلا بیزنس در اون حضور پیدا میکنند

۲-بصودت موقت و در بازه زمانی مشخص انجام میشود

۳-در محل مشخص اتفاق میفتد

۴-محل ملاقات رو در روی عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان است

۵-کالا،خدمات و اطاعات معرفی و پرزنت میشوند

۶-داد و ستد انجام میشود

همانطور که میبینیند این فضا میتواند برای رشد و معرفی و تعاملاتی که یک بیزنس دارد بسیار مهم باشد.

پس حتما و حتما باید با برنامه ریزی دقیق به آن ورود کرد، چه در جایگاه عرضه کننده،چه بازدید کننده

حتما در پست های آینده به این موضوع می پردازیم که در هر دو جایگاه باید چطور آماده بود،چه برنامه ریزی هایی باید انجام بشه و چه انتظاراتی باید داشت…..

ما را همراهی کنید